Amazing poster!

1,250,000 reasons to be an artist or designer.

 Khám phá cái poster này, mình học được nhiều điều rất thú vị. Và tự nhiên thấy mình sáng sủa thêm chút đỉnh vào hôm nay.

Advertisements