– K. hôm nay đi học có nhớ má không? Má nhớ K. ghê luôn đó.

– Nhớ má chứ. Nhớ nhiều hơn nhớ ba.

– Vậy K. thương má không?

– Thương 10.

Khoảng 2 năm trước, K. mới đếm tới 10 thôi, nên khi nào hỏi về tình cảm thì 10 là số lớn nhất. Nhưng hôm nay, câu trả lời sẽ là “One thousand infinitive and beyond”.

A. nghe câu trả lời thì luôn cười mỉm chi và hỏi lại “còn ba?”. K nhẩm xong rồi nói “One thousand!!!”

Tấm hình bên cạnh mình chụp vào cuối tuần, khi 2 anh em chơi nước ở biển Cobourg. Chưa bao giờ mình hỏi K. thương A. bao nhiêu. Nhưng, nếu nhìn cảnh 2 anh em ôm nhau, ngồi chờ cái xô nước đổ xuống đầu, chắc bạn cũng đoán ra câu trả lời.