Ôi mê ly 🙂 Lần này phải tìm đủ bộ truyện Hồng Lâu Mộng về kê đầu giường.

Advertisements