Nhà mình ở Bình Thạnh, trong một con đường không lớn, không nhỏ, gần như trung tâm phố xá. Sáng khoảng 5 giờ, loa phố bắt đầu hoạt động … “đi xe dàn hàng 3,4 phạt… dựng xe không đúng nơi quy định phạt…. không đội mũ bảo hiểm phạt…”Loa tua đi tua lại, tiếng gà bị át tiếng loa, loa ra rả cho đến khi mặt trời đứng bóng thì đột nhiên im. Qua sáng hôm sau, gà vừa o o o là loa thức dậy, “phạt … phạt…” tiếp.

Loa phố thế mà hay vì cạy miệng được thằng em ít nói của mình. Sáng nào loa kêu, nó cũng thình thịch đi lên xuống lầu và lầm bầm “không để tui ngủ”. Thế là có lý do để chị em hàn huyên. Hoan hô loa phố.