Đi mua sắm không là thú vui của mình. Khi nào cần mua gì, mình thường tìm thông tin trên mạng, dò tiệm, xem giá và đi thẳng tới ngay chỗ mua. Không đi lòng vòng, không xem xét, so đo. Do vậy, khi phải đứng trước khoảng 30 loại cereal thì mình hay bị hoa mắt và cần sự giúp đỡ của 2 đệ tử – người tiêu thụ cereal trong nhà.

 Với Kevin, thường là hộp nào có hình con thú hay các cậu bé là sẽ thu hút nhóc. Tiếp theo, hộp có hình hay chữ “chocolate”, hay màu sắc cầu vồng là Kevin không bỏ qua. Những lần ra phim mới, nhà sản xuất thường in luôn trên hộp hình gấu Kungfu Panda hay Madagascar. Không hộp nào thoát tầm mắt Kevin. Nhóc hay le lưỡi, và làm vẻ “ăn ngon lắm”.

Andy thì khác. Andy biết rõ loại yêu thích nên bốc ngay. Những loại mới thì Andy xem có ghi chữ “whole grain” hay “whole wheat” vì anh Hai bắt đầu quan tâm đến thành phần dinh dưỡng.

Còn nếu để mình chọn? Mình sẽ đi thật nhanh ra khỏi khu này và hẹn lần sau.

Advertisements