Bà già rồi, mỗi khi nói chuyện với mấy người biết tiếng Anh, có ăn học thì bà hay bắt đầu bằng câu “tui ít học, chữ nghĩa kém cỏi, nhưng mà tui nghĩ như dzầy”… và đây là mấy câu mình ghi lại.

– Nhà nào cũng có cái thùng rác. Chủ nhà nào khéo vén thì giữ cho cái thùng rác sạch, dọn thường xuyên. Chủ nào không khéo thì nó thúi um lên.

– Người ta tự thắt nút, tự cột vào thì phải tự gỡ ra. Ai biểu thắt chi cho rối rắm giờ than không gỡ được? Người ngoài ai biết mà rút ra.

– Có người chuyện to như cái núi thì chẻ nhỏ nó ra, thành hột cát luôn và biến. Có người chuyện nhỏ như cây kim, bó nó lại, thổi thành cái rừng. Sao sống nổi?

Advertisements