Mấy hôm nay, dạo quanh cách diễn đàn và blog cá nhân, chữ Kiềm Chế xuất hiện liên tục. Chủ blog năn nỉ bà con vào xem cần Kiềm Chế trong khi bình luận. Bà con vào tán chuyện cũng nhắc nhau Kiềm Chế vì còn phải lo cho chồng con cơm áo gạo tiền. Một vài độc giả còn năn nỉ chủ blog nên Kiềm Chế để mà còn có chỗ ra vào thăm nhau nhậu nhẹt. Kiềm Chế – một đức tính cần phải học để sống. Nhưng coi chừng Già Néo Đứt Dây. Phen này mình sẽ đi buôn gối để thiên hạ đập đầu cho đỡ đau.

Advertisements