Một tuần mệt mỏi. Việc nhiều. Nhiều việc. Cơ thể không khỏe. Tinh thần không thoải mái.

Đi nhậu thôi.

Advertisements