5 tuổi – Mẫu Giáo: Trẻ ở tuổi này đang học cách tự kiềm chế và tuân theo nề nếp, nên thích đọc truyện về những con vật hay những đứa trẻ khác thách đố sự kiên nhẫn và kỷ luật của người lớn. Loạt truyện Curious George rất thích hợp với các bạn nhỏ này.

6 tuổi – lớp 1: Trẻ bắt đầu phân biệt giữa thực tại và thần tiên nên thích những truyện hòa nhập 2 thế giới này. Trẻ cũng quan tâm đến chiến thắng của cái thiện trong những câu chuyện cổ tích, thần thoại. Trẻ vẫn còn thích được nghe đọc truyện. Những loạt truyện đơn giản như I can Read, My First Steps to Reading giới thiệu từ vựng vừa phải, dễ hiểu sẽ giúp trẻ dần học được kỹ năng đọc và thích đọc.

7 và 8 tuổi – lớp 2 & 3: Trẻ bắt đầu thích tìm hiểu thông tin từ sách. Nên trẻ sẽ thích sách giới thiệu các bạn nhỏ khác từ những thời đại, hay nền văn hóa khác, giới thiệu qua văn hóa, lịch sử và nghệ thuật. Loạt sách I can Read là một nâng cấp giúp trẻ đọc và nắm bắt cốt truyện. Trẻ cũng bắt đầu thích truyện thần thoại / viễn tưởng kiểu chương hồi, tuy là không tự đọc, nhưng sẽ thích nếu ba mẹ đọc cho nghe. Ở tuổi này, trẻ sẽ bắt đầu nhận ra những yếu tố hài hước trong câu chữ. Nên trẻ sẽ thích những tập truyện cười ngắn.

Nếu bạn có con lớn tuổi hơn hay muốn đọc bản gốc của tài liệu này, xin bấm vào đây Common Interests by Grade

Advertisements