Một trong những “hoạt động” truyền thống của ngày Giáng sinh là 2 anh em cùng xây và trang trí Gingerbread House. 2 năm trước mỗi lần xây nhà là mái sập, nhà đổ. Vừa dựng 2 vách và chồng cái mái nhà lên là cả nhà sẽ ẹo ẹo từ từ và bẹp. Thế rồi 2 anh em sẽ kê, lấy tay cầm, dựng lại, chờ cho … khô..rồi tiếp tục rắc kẹo, trét kem lên. Nói chung, sau 10 phút lao động cật lực thì kết quả là một cái nhà rực rỡ, 4 bàn tay lem luốc, 2 cái miệng nhồm nhoàm. Một dịp ăn bánh kẹo phủ phê. Người duy nhất phản đối vụ này là ba 😦 Còn mình thì nhiệt tình …dọn dẹp.

Advertisements