Chọn thiệp, viết thiệp và đưa thiệp, cũng như phát biểu Happy ở một xứ đa chủng như Canada cũng hơi rắc rối tí. Thời gian đầu, mình cứ Merry Christmas. Xong rồi thấy mọi người đáp lễ Happy Holidays, thế là chựng lại. Nên nói câu nào? Đến khi viết thiệp (tất nhiên chọn loại thiệp không in dài dòng những lời chúc hoa mỹ) thì khó hơn. Mình ghi lại đây vài câu Happy mà mình sưu tầm được.

 •  Happy Christmas – UK, Ireland
 • Happy Easter – English
 • Happy Halloween – Canada, Ireland, US
 • Happy Hanukkah or Happy Chanukah – English
 • Happy Holidays – Canada, US
 • Happy Kwanzaa – US
 • Happy New Year – English. Dùng để reo lên ngay thời khắc giao thừa hay ôm nhau 🙂 vào ngày đầu năm mới.
 • Happy Thanksgiving – Canada, US
 • Happy Valentine’s Day – UK, Ireland, US
 • Merry Christmas – UK, Ireland, Australia, US, Canada, câu tiếp theo là and a Happy New Year.
 • Merry Xmas – viết trong tiếng Anh (thông thường)
 • Season’s Greetings – xài trong thiệp
 • Advertisements