Bạn hỏi “làm gì? làm gì? làm gì?” trong một bài viết đầy tâm sự và bức bách trên blog cá nhân. Bạn bè tràn vào hỏi thăm, an ủi, khuyên bảo. Ngay hôm sau,  bạn viết thêm một bài kể rằng tại… bị…rằng….. vì …. nên chẳng làm gì thay đổi được.

Thôi thì coi như là lần cuối mình vào blog bạn vậy. Nếu không có một quyết tâm nhỏ nhoi nào để tự thay đổi cuộc sống mình thì cứ ngồi yên đó mà khóc với blog.

Advertisements