Một số tân ủy viên tại Đại hội XI là con các lãnh đạo cao cấp.

Một số người được dư luận nói đến, một số người khác gần như ít biết.

Điểm qua các nhân vật được gọi nôm na là “Hạt giống đỏ” trong Ban Chấp hành lần này, có ông Nguyễn Thanh Nghị (ủy viên dự khuyết), con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;

ông Nông Quốc Tuấn, con trai của Tổng Bí thư khóa X Nông Đức Mạnh;

ông Nguyễn Chí Vịnh, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh;

ông Phạm Bình Minh, con trai cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch;

ông Nguyễn Xuân Anh (ủy viên dự khuyết), con trai ủy viên Bộ Chính trị khóa X Nguyễn Văn Chi;

ông Trần Sỹ Thanh (ủy viên dự khuyết), cháu ông Nguyễn Sinh Hùng

và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cháu ngoại cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (trúng cử từ khóa X).

Người được chú ý nhiều là tiến sỹ Nguyễn Thanh Nghị, 35 tuổi, con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nghị được bầu bổ sung ngay tại Đại hội vào vị trí Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

….con sãi ở chùa lại quét lá đa… keng keng keng…chuyện bầu bì xứ Vịt thật hay….

Advertisements