This slideshow requires JavaScript.

2 con mèo chụp hình là cười toe toét, mắt nhắm tít. le lưỡi, nhíu mày và tay chân múa may. Chỉ khi nào chụp hình trong trường với các bạn thì 2 con mèo mới có tấm hình chân dung nghiêm chỉnh. Còn nếu má chụp thì chỉ thế này thôi.