http://tuoitre.vn/Kinh-te/424286/Tu-thang-3-gia-dien-se-tang.html

Bỏ thiên đường xã hội chủ nghĩa để đến một nơi đặc sệt tinh thần xã hội chủ nghĩa.

Bên này là không “xin” mà là “vote down”.

Advertisements