Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác chưa ngủ …

Anh đội viên nói nhỏ:
“Xăng tăng giá Bác ơi”
Bác bảo: “Bác biết rồi,
Mười chín nghìn một lít”

Anh đội viên sụt xịt:
“Xe cháu xe tay ga”
“Xe bác Toyota

Chú khổ sao bằng Bác”

Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao,
Và họ cùng ước ao,
Lạm phát không còn nữa.

http://hieuminh.org/2011/02/24/tho-ca-tho-bao-gia/

Advertisements