Tôi quyết định đọc toàn bộ các tác phẩm của Haruki Murakami sau khi nghe nói về tiểu thuyết và phim Rừng Na-uy của đạo diễn Trần Anh Hùng. Kafka on the Shore là tiểu thuyết đầu tiên tôi đọc trong khi chờ Norwegian Wood. Cách đây vài năm, tôi đã đọc Kafka on the Shore, nhưng chữ nhảy múa và tôi không thể nào vào được mạch văn. Nhưng lần này, sau vài trang, tôi bắt đầu bị cuốn hút.

Tôi không thuộc dạng đọc giả “suy nghĩ”. Tôi thích đọc những tiểu thuyết hành động trong đó gian tà-anh hùng rõ ràng, kiểu truyện siêu nhân vậy. Đọc là thú giải trí, để tôi thoải mái đầu óc và escape. Chỉ có một vài ông truyện li kỳ như Stephen King là “vừa đủ căng thẳng”. Nhưng những bình luận quanh phim Rừng Na uy làm tôi muốn đọc tác phẩm gốc.

Kafka on the Shore không là tiểu thuyết dễ đọc. Đây là chuyện tình và cũng là một hành trình khám phá những thăng trầm trong cảm xúc và sức mạnh của suy nghĩ. Vừa đọc, vừa thấy thích thú, nhưng cũng rất mơ hồ. Tôi đọc, tưởng tượng và rồi không tìm ra kết luận của tác giả. Từng nhân vật riêng lẽ sau này đều có liên hệ với nhau như một cái duyên, định mệnh. Và sau khi đóng lại sách, điều ngạc nhiên là tôi có thể nhớ lại từng nhân vật, dù họ không có tên.

Đây là một vài đoạn mà tôi thích.

“… Symbolism and meaning are two separate things. I think she found the right words by bypassing procedures like meaning and logic. She captured words in a dream, like delicately catching hold of a butterfly’s wings as it flutters around. Artists are those who can evade the verbose. (pg. 262)

“Listen every object’s in flux. The earth, time concepts, love, life, faith, justice, evil – they’re all fluid and in transition. They don’t stay in one form or in one place for ever. The whole universe is like some big FedEx box.” (Pg 309)

“Perhaps most people in the world aren’t trying to be free, Kafka. They just think they are. It’s all an illusion. If they really were set free, most people would be in a real pickle. You’d better remember that. People actually prefer not being free”. (pg 339)

“Things outside you are a projection of what’s inside you, and what’s inside you is a projection of what’s outside.” (pg 379)

“Why does loving somebody mean you have to hurt them as much? I mean, if that’s the way it goes, what’s the point of loving someone? Why the hell does it have to be like that?” (pg. 432)

Advertisements