Sáng nay đọc cái tin một bà mẹ ở Manhattan, New York kiện một nhà trẻ (pre-school) vì tội thu 19 ngàn đô mà cho cô con gái thông minh 4 tuổi học chung với một đám nhóc tì và làm thiên tài này chán với những bài “vớ vẩn” về màu sắc và khối hình, không được trang bị những bài kiểm tra chuẩn. Trong đơn kiện, bà mẹ này cáo buộc trường York Avenue Preschool có thể làm tiêu tan cơ hội vào một trong những trường Ivy League của nhóc Lucia sau này. Bà đòi trả lại học phí 19 ngàn.

Bản tin khá chi tiết http://www.nydailynews.com/ny_local/2011/03/14/2011-03-14_manhattan_mom_sues_19kyr_preschool_for_damaging_4yearold_daughters_ivy_league_ch.html

Chỉ có một chữ nhận xét sau khi đọc tin này là Hâm. Nhưng tình trạng hâm này đang rất phổ biến. Điển hình là có cả một phóng sự mang tên Nursery University, nói về một quy trình xét tuyển rất cạnh tranh cho lứa nhà trẻ ở New York để vào các chương trình Gifted. Mình nghĩ mối đe dọa lớn nhất cho Lucia chính là bà mẹ hâm này. (tất nhiên ngoại trừ trường hợp bà hâm này bị tay luật sư dụ)

Advertisements