Coi cái clip này mà mình nhớ quá xá thời gian 2 anh em bé xíu. Kevin cứ reo lên khi thấy Andy ăn hay cầm món đồ chơi mà em thích. Đến khi Kevin nói được chút chút, chú hay đỏ mặt tía tai vì má.. .dốt quá, chẳng hiểu Kevin nói gì. Thế là má toàn phải réo lên “Andy, Kevin nó nói cái gì vậy con?”

Advertisements