Xin giới thiệu bài viết của luật sư Trương Phú Thứ khi ông tới thăm bà từ năm 2002 tại Paris. Bài đăng trên Nguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu (Số 332, tháng 10/2004). Đây là tư liệu cho những ai muốn tìm hiểu và cách nhìn đa chiều về một thời đã qua.

BaNgoDinhNhu_TruoingPhuThu

Advertisements