Bây giờ, thành thông lệ, cứ sau khi ăn tối xong, chơi khoảng 15-20 phút, 2 anh em sẽ ngồi làm bài tập trong khoảng 30-45 phút. Andy làm bài tập cô giao, xong làm tiếp bài ở nhà. Thường thì chủ đề xoay quanh toán, từ vựng, analogy, đọc hiểu. Với môn toán, từ lớp 2, Andy làm theo bộ Primary Singapore Math – US Edition. Môn đọc theo bộ Enrichment Reading. Môn logic theo bộ Primary Anology và bắt đầu Ridgewood Analogies. Môn từ vựng theo bộ Word Wisely. Mỗi tuần làm vài trang của từng môn khác nhau, tùy theo sở thích của ngày, nội dung đề tài và thời gian. Những bộ này mình đặt mua qua mạng BlueMantle cho hệ homeschooling. Không theo hệ sách giáo khoa dạy trong trường, nên Andy học được rất nhiều đề tài hay.

Kevin năm sau lên lớp 1, và bắt đầu vào khuôn. Với Kevin, cái gì vui và hạp ý là em rất nhiệt tình tham gia, bất kể giờ giấc. Do vậy, mình thường để 3 cuốn bài tập và cho em chọn: toán, đọc, puzzle/mindbender. Tối qua, Andy tỏ vẻ bất mãn là tại sao Kevin lại được “chọn bài và chọn thời gian”. Mình giải thích là vì Kevin mới bắt đầu, nên em cần thời gian làm quen. Rồi khi em học lên, em cũng sẽ phải theo giờ giấc và thời lượng tăng dần. Như chị Cathleen, lớp 8, thức cả đêm làm science project. Càng học lên cao càng khổ, nên mình phải chuẩn bị từ từ.

Sau khi nghe giải thích là Kevin chỉ làm bằng 1/4 lượng bài của Andy, Kevin nổi máu anh hùng, tuyên bố là từ hôm sau, sẽ làm ít nhất bằng 1/2 lượng bài này. Kevin dặn má để đồng hồ canh giờ để làm chứng.

Hãy đợi đấy!

>> Viết đoạn “Bài tập” này sau khi đọc Debating the Value of College trên The New Yorker http://www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2011/06/06/110606crat_atlarge_menand?currentPage=all

Câu hỏi đặt ra trong bài “More and more Americans are going to college, but how many of them are actually learning anything?”

Advertisements