Hình in trên báo Metro Toronto ngày 13 tháng 6 2011.

Nhìn tấm hình và đọc những bài viết trên blog nhà văn Nguyễn Quang Lập về cách xừ sự của chính quyền với những người yêu nước mà thấy lòng buồn vô hạn.

Advertisements