… bắt chước cuốn I Spy. Đố bạn tìm ra một thành viên trong gia đình mình lọt vào tấm hình này. Hình chụp lúc công bố kết quả các giải trong cuộc thi Toronto Challenge vào tháng 6 2011. Trong suốt thời gian đó, mình nhoẻn miệng cười rất nhiều, và nghĩ là hình của mình sẽ xuất hiện liên tục. Thế nhưng, chỉ có một thành viên lọt vào tấm hình đăng trên website của chương trình. Vậy, đó là ai? chỗ nào? Ai tìm ra sẽ được quà.

Advertisements