Đây là photo blog của tác giả Clay Morrow http://www.flickr.com/photos/choking_hazards/ Ông tạo hình rất nhiều mô hình Lego đặc sắc.

Nếu bạn muốn tự lắp một cái đầu lâu như hình, mời xem hướng dẫn bản pdf. sau Lego Skull Instructions

Advertisements