Cuối tuần rồi là một trong những cuối tuần tuyệt vời nhất.

1/7: công viên & picnic.  2/7: thăm thành phố Port Perry. 3/7: công viên và xem phim Cars. 4/7: sơn lại hàng rào quanh nhà và công viên.

Không mua sắm. Không rủ rê bạn bè đến  nhà nên không lu bu với ông Táo. 4 ngày thong thả và ai cũng vui.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements