Ocean Sky from Alex Cherney on Vimeo.

Và bạn hãy xem chi tiết cuộc hành trình ghi lại những hình ảnh tuyệt vời này trên blog terrastro.com

Một đêm ở Thừa Lưu, mình được thấy vẻ lộng lẫy của bầu trời đêm, tràn ngập sao, gần tưởng như có thể với tay chạm được. Khi tác giả loạt ảnh này đề cập đến khái niệm “Light Pollution”, mình mới nhận ra tại sao mình ít nhìn thấy những đêm trời đẹp như vậy.

Advertisements