Một tiểu thuyết tuyệt vời. Rất nhiều lần tôi muốn lật đến trang cuối xem số phận những nhân vật yêu thích sẽ về đâu, rồi tự kiềm lòng không làm như vậy.  Một tiểu thuyết cảm động và lôi cuốn.

 Bethia, nhân vật nữ chính kể về cuộc đời mình và cuộc đời Caleb, người Indian Native đầu tiên tốt nghiệp trường Harvard College. 2 người 2 tôn giáo, 2 đức tin, 2 gốc gác, đi trên 2 con đường khác nhau và có một khoảng thời gian thật đẹp “gặp nhau”.  Khoảng thời gian đó đầy kịch tính, mâu thuẫn, và tôi không ngừng tự hỏi tại sao lại có nhiều Chúa, Phật, Đấng tạo hóa, luật lệ, đức tin đến như vậy nếu như những căn bản nhất của con người là sống yêu thương, chia sẻ và tôn trọng?

  Tình bạn của họ cảm động. Cả 2 luôn đấu tranh khẳng định vị trí của mình trong một thế giới biến động. Bethia vửa muốn làm một  con chiên đạo Tin lành, vừa muốn thoát ra những ràng buộc, và muốn được học. Những ước mơ và suy nghĩ của Bethia về sự bình đẳng giới rất thuyết phục và sâu sắc. Caleb vừa muốn giữ được tin thần của bộ tộc Wampanoag, trong khi muốn tìm ra con đường để “dân mình tồn tại” trước những kẻ xâm lược da trắng. Liệu mình có thể vừa hòa nhập vừa giử bản sắc của mình không?

Tôi sẽ đọc lại Caleb’s Crossing.

Advertisements