Tối qua, khi cho 2 anh em ngủ, Andy mặt mày bí xị, nói là “má mi Andy ít hơn mi Kevin! Trong khi Andy thương má hơn Kevin thương má!”. Câu nói ngắn vậy thôi mà châm ngòi cho má giải thích vòng vèo, còn Kevin thì đỏ mặt tía tai cãi rằng Kevin thương má hơn Andy.

Mình không thiên vị 2 anh em. Thương như nhau, lúc nào cũng ý thức là 2 anh em khác nhau nên không so sánh, không nói rằng “con phải giỏi như Andy! hay Andy phải gan và mạnh dạn như Kevin”.

Andy bắt đầu vào ngưỡng pre-teen, 9 tuổi. Gương mặt có nét, chân mày rậm hơn, tay chân dài ngoằng ra, mỗi khi quơ tay chân mà trúng má là chỉ có ôm mặt. Không còn hưởng ứng khi má nói chuyện nhảm nữa. Bắt đầu ý kiến rất nhiều và luôn tìm cách để ý kiến đó đi xa hơn. Hôm ở Safari, lúc về, Andy muốn gặp ai “có trách nhiệm” để góp ý. Andy quan sát và nhớ và không bỏ qua cái gì. Có khuynh hướng bắt bẻ và lý sự. Đây chỉ là những thay đổi xảy ra gần đây. Có hôm, mình thỏ thẻ “chắc nó giống anh!!!”. Thì anh nói “ngày xưa anh không có vậy!”.

Sau tối qua, tự hứa lòng sẽ mi nhiều hơn, vì câu trách móc đó chứng tỏ Andy vẫn còn nhỏ lắm.

Advertisements