Trong tương lai, dân thường phải mang súng trong người; một cái đền thời Hồi Giáo chễm chệ trên Ground Zero, và ngày 11/9 thành ngày lễ đánh dấu thời kỳ đầu tiên của sự chống lại đế quốc Mỹ. Còn nhiều viễn cảnh tối tăm và bi quan hơn thế nữa trong tác phẩm Flashback của Dan Simmons.

 Nước Mỹ khánh kiệt, cơ sở hạ tầng mục rã. Hàng triệu dân Mễ tràn sang biên giới. Canada xây tường để chặn dân chạy vào nước mình.

 Thê thảm hơn, đa số dân Mỹ nghiện một loại thuốc tên Flashback. Flashback như là ma túy, nó làm người sử dụng được chứng kiến những ký ức xa xưa, huy hoàng, hạnh phúc.

 Câu chuyện hồi hộp, lôi cuốn. Nhưng quá nhiều chi tiết u ám và cực đoan nên mình đọc 3/4 sách xong và bỏ ngang. Chẳng có nhân vật nào trong sách làm mình quan tâm và muốn xem số phận họ ra sao. Với một thế giới rệu rã như vậy thì một người liệu có thể thay đổi được gì?

Advertisements