Anagram là trò sắp xếp thứ tự ký tự trong từ để tạo ra từ mới. Ví dụ như: Aboard -> Abroad. Đây là một cách học từ và đánh vần hiệu quả. Mình tình cờ tìm ra The Anagram Dictionary http://www.orchy.com/dictionary/anagrams.htm Ghi lại đây để thỉnh thoảng lấy ra tra cứu khi muốn lập danh sách từ để chơi trò này. Thường, mình sẽ dùng những ký tự trong bộ Scramble để giúp Kevin dễ nhìn ra từ mới. Điều Kevin ghét nhất là “ai đó” cứ léo nhéo bên tai “Cái này khó lắm. Làm không được đâu!!!”.

Advertisements