Trong lớp học

 Tối 30/9 là dịp gặp cô giáo của Andy. Trường Stanley, cách nhà khoảng 15 phút lái xe nếu đường thông suốt, nằm trong khu dân cư lâu đời gốc Ý, có từ lớp Mẫu giáo đến lớp 5. Khi bước vào trường, mình thấy dân đầu đen, da nâu, choàng khăn đầu… nói chung là có đủ. Coi trong những tấm hình tốt nghiệp từng khóa treo trên tường dọc phòng học, tên Việt không ít.

Lớp Andy gồm 8 bạn lớp 5, 6 bạn lớp 4, trong đó có 4 bạn gái. Cô Lamers nhìn trẻ trung, linh hoạt và nghiêm. Cô trình bày về thời khóa biểu trong tuần, chương trình học cả năm, và cách đánh giá kết quả. Cô nói với các bạn lớp 4, trọng tâm chính là sự sáng tạo và tập trung. Làm sao giúp các bạn  nhỏ phát triển ý tưởng ban đầu và theo đuổi đến khi ra kết quả.

Bạn Andy rất giỏi ra ý tưởng mới, nhưng theo đuổi là một thử thách lớn vì qua hôm sau, bạn lại có một ý khác, có khi chẳng liên quan gì. 2 tuần trước, bạn thách với một bạn học trong lớp thi xem ai phóng máy bay giấy bay xa hơn. Andy mượn sách về cách gấp máy bay chiến đấu, hì hục gấp, càu nhàu kêu em giúp, rồi cuối cùng sau 1 tuần là tự gom đống giấy đó đi bỏ. Hỏi thì bạn nói “trời mưa, không thi được!!!”.

Cô cho biết mức độ sâu rộng của nội dung học sẽ do sức tiếp thu của các bạn quyết định. Ví dụ như tháng 9, lớp 4 học về địa lý Canada; lớp 5 học về chính phủ và hành chính. Lớp 5 chia nhóm, chọn đảng, và sẽ trình  bày về cuộc bầu cử của tỉnh vào hôm nay cho lớp 4 nghe. Tối qua, Andy làm bài tập: giải thích chi tiết các khu vực địa hình của Canada.

Có một phụ huynh hỏi về cách đánh giá kết quả học tập. Cô nói “gifted không nhất thiết phải là high performer. Có những bạn rất gifted, nhưng kết quả học tập không tốt. Điều quan trọng nhất là môi trường để các bạn nhỏ phát triển khả năng của mình.”

Cuối buổi, gặp riêng một phụ huynh của một bạn lớp 5, bà nói là con trai không muốn nghỉ hè vì mê lớp học quá. Vậy là nhất rồi đúng không?