Có khi nào bạn muốn biết mình nắm bao nhiêu từ vựng tiếng Anh? Nếu câu trả lời là có thì mời bấm vào đây. Mất khoảng 5 phút cho bài test này.

Advertisements