Có lẽ ông trút hết ruột gan cho tác phẩm này trước khi ra đi. Đọc mà thấm. Rồi lại tự hỏi y như ý tác giả Nguyễn Quang Lập rút kết phần viết về nhà văn Nguyễn Khải trong Bạn Văn “Nếu ai cũng như ông, chỉ trước khi ra đi mới nói thật thì nước mình sẽ về đâu?”

Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất

 

Advertisements