Andy học môn Health và thắc mắc với mình là tại sao lại bàn về Attitude và Behavior trong môn này. Bài tập tối qua là trả lời một loạt câu hỏi, đại loại như Hoàn cảnh – em cảm thấy như thế nào? – em làm gì?. Một số câu hỏi mình nhớ là

– nếu có ai đó vu cáo, bịa đặt oan cho em?

– nếu em bị bạn tẩy chay, không cho tham gia chơi chung, nói chuyện?

– nếu bị mất món đồ quý?

– nếu bị ba mẹ rầy la vì một lý do mà em không thấy chính đáng?

Cuối cùng là một tình huống “Bạn thân của em thường bị ba mắng mỏ và kêu là vô tích sự. Trong lớp, bạn là một người tốt và học hành đàng hoàng. Gần đây, bạn em rất buồn. Em sẽ làm gì?”

Andy trả lời đại loại là sẽ nói cho bạn nghe những giá trị tốt đẹp và những đóng góp của bạn trong lớp để chứng tỏ là lời của ba bạn không đúng, không đáng nghe.

Mình đọc xong và không ý kiến gì hết. Để vào lớp, xem cô giáo và các bạn sẽ trao đổi xem sao. Muốn giải thích với con trẻ là sức khỏe không chỉ liên quan đến thể dục, vận động, dinh dưỡng mà còn có phần hồn, phần tinh thần; nhưng thôi, để con tự ngẫm ra câu trả lời. Nếu trong lòng toàn những cảm xúc như giận dữ, lo lắng, khó chịu thì không thể nào gọi là Healthy.

Advertisements