Thời trang là cái gì đó rất ngộ, hết ngắn rồi dài, hết thẳng rồi xoắn, mình nghĩ có thể mang mấy bộ đồ cách đấy vài chục năm ra mặc lại thì thấy mốt lắm (chỉ không vừa vì chật). Riêng thời trang của cái quần baggy pant – theo mình – là một điều đáng xấu hổ cho bất cứ ai tròng nó vào chân. Có lẽ chỉ có những anh cu đen mới thích diện loại quần này. Già có, trẻ có, sồn sồn có. Vừa đi nghênh ngáo, vửa lo rớt cái nón, vừa thỉnh thoảng lấy tay giữ quần vì sợ rớt. Lần nào nhìn một anh cu đen láo ngáo với baggy pant là mình lại ước có cây đũa thần, một cái xoẹt là cho nó… ùm.

Nói nhiều sợ mang tiếng phân biệt chủng tộc, thôi để lên đây cái hình tựa là “Sự tiến hóa của cái quần baggy” cho bà con thưởng lãm.

Advertisements