Arthur không hoàn hảo, không là anh hùng, nhưng lại có một trái tim trung thành, tin tưởng tuyệt đối và biết lo cho người khác. Arthur mang tinh thần Giáng sinh ở trạng thái hoàn hảo nhất, thánh thiện nhất và gây xúc động nhất.

 Những điển tích về Giáng sinh được kể lại một cách dí dỏm, sống động và sáng tạo. Đây đúng là phim cho mùa Giáng sinh. Một phim đáng coi và coi xong thì sẽ muốn coi lại vì có rất nhiều chi tiết và đối thoại đặc sắc.

 Với những bạn nhỏ mê Santa như Kevin nhà mình thì coi xong phim này là “tâm phục khẩu phục luôn”. 🙂

Advertisements