Phân biệt giữa 2 chương trình enrichment cho học trò cấp 2 ở Canada.

IB: International Baccalaureate

AP: Advanced Placement

http://www.topprivateschools.ca/article.asp?article_id=3

Advertisements