Thứ 7, Andy thi lên đai đỏ, sau gần 2 năm “luyện tập” ở đai cam. Em rất vui khi nhận tin thi lên đai, vì em nói là đám bạn học chung lần lượt lên đai hết, và em là “senior của đai cam”. Kế hoạch của Andy là lên đến đai xanh green thì chuyển sang học kiếm (gỗ), rồi lượn lại, học tiếp lên đai đen.

Kevin hẹn khi nào đúng 7 tuổi thì sẽ bắt đầu học karate.

Phần thi cho mỗi em kéo dài khoảng 30 phút, kết thúc với vài câu phỏng vấn với thầy. Đây là đoạn biểu diễn trong phần thi của em.


 

Advertisements