Phải xem và sẽ xem phim này The Secret World of Arrietty 🙂 Phim dựa trên tiểu thuyết kinh điển cho trẻ em The Borrowers của tác giả Mary Norton. Chỉ xem trailer mà đã mê cô bé Arrietty – áo đầm đỏ và những hình ảnh tuyệt đẹp.

Advertisements