Kevin đang học đến phần Tính từ trong sách bài tập ở nhà. Em phải điền vào tính từ mô tả thích hợp. Em suy nghĩ rất gay, bó gối tận cằm, mắt nhìn ra cửa sổ qua sân chơi hàng xóm. Phụ huynh sốt ruột, đốc thúc “nhanh lên, dễ mà. Con chó … thì ví dụ như màu đen, dễ thương, ốm/ mập…. bao nhiêu là từ”. Em vẫn không có biểu hiện gì là chuẩn bị viết. Phụ huynh kháy qua anh Hai… “Andy cái hồ… thì mô tả làm sao?”. Em gắt lên “để con suy nghĩ!”. Cuối cùng, sản phẩm là thế này. Xin chép lại vài câu.

The old man is walking a grumpy dog.

A comical girl is flying an ugly kite.

A hot dog is chasing a fat cat in the garden.

…. và vài câu tương tự. Phụ huynh muốn giải thích thêm về chuyện xài tính từ nào thích hợp. Nhưng tạm ngưng lại. Một khi cái đầu đã ở ngoài sân và nghĩ về chuyện đạp xe thì không nên nói gì nữa.

Advertisements