Có ai còn nhớ truyện này không? Mình đọc truyện này khi khái niệm về tình yêu chỉ là một hoàng tử – công chúa và cánh buồm đỏ thắm mà lòng đã buồn thẩn thờ. Giờ đọc lại, không buồn mà thấy đẹp tuyệt vời.

Tặng truyện này cho bạn K. vì sáng nay, bạn đặt câu hỏi.

Stepping into the year of 40 – Do you still cry for love? Do you still long for just a warm hug from some one special who would wipe your tears away? – I do.

Cây Phong Non Trùm Khăn Đỏ