…để vừa học vừa chơi với môn hình học.

..nếu bạn thích thử với các bạn nhỏ của mình thì tham khảo tài liệu này Toothpick Geometry

Advertisements