Ở thư viện, Kevin hỏi ba:

– Ba có biết là thức ăn và sách có cái giống nhau không?

– Giống sao?

– Là cả hai đều có ngày hết hạn đó.

>>>> Sách mượn thư viện Toronto hết hạn trong 3 tuần.

>>>> Em đi chợ với má riết rồi quen việc tìm xem ngày hết hạn của đồ ăn. Giờ em rành cách tìm thông tin này trên bao bì lắm 🙂

Advertisements