2 anh em mê Pokemon, từ truyện, phim, WII, DS đến thẻ bài. Vài năm trước, bạn Annie đi Việt nam, mua về làm quà 2 hộp bài Pokemon. Món quà quý như vàng. Kevin mang vào lớp khoe với bạn. Một bạn tranh thủ “mượn” chơi và đến khi chịu trả lại thì mỗi hộp vơi hơn nửa số lá bài. Andy giận lắm. Tuần trước má mua cho một hộp bài mới. Kevin nói má là nguời phụ nữ tuyệt vời nhất. Andy thì cho rằng má rất hiểu con cái!!!!

Cuốn sách đầu tiên mà Kevin đọc đi đọc lại, mang theo đến lớp để tra cứu khi cần thiết cũng như mang ra đọc khi không có chuyện gì làm chính là bộ tự điển 2 cuốn Pokemon. Nếu có đề tài gì mà Kevin có thể trôi chảy thông thạo thì chính là Pokemon và những khả năng tiến hóa.

2 anh em thuộc luôn mấy bài hát trong phim, thuộc cả lời thoại của vài phim yêu thích và thỉnh thoảng nhắc lại một cách đầy thích thú. Tất nhiên cả 2 đều có áo, túi xách hình Pokemon.

Nếu có trò gì 2 anh em cùng chơi và không cãi nhau thì đó chính là Pokemon.

Advertisements