Tuần thứ 2 của mùa hè, con trai Út mơ màng:

– Mommy, con muốn hết hè và đi học thôi.

– Hả?

– Đi học vui. Mà đi học thì ước gì cứ ra chơi rồi tới giờ ăn rồi lại ra chơi rồi lại ăn. Vậy mới thích.

– Vậy thì nghỉ hè ở nhà, “Ra chơi” nguyên ngày luôn. Sướng vậy còn muốn gì hơn nữa?

– Khác chứ. Ra chơi là phải có bạn, ra sân chơi, giỡn, chạy, mới vui.

Advertisements