2 anh em tán chuyện. Vòng vèo sao mà Kevin hỏi cả nhà “Which is the first country in the world?”. Ai cũng cho ý kiến. Ba không quên Việt Nam 4000 năm văn hiến. Nhưng không ai chắc là mình biết câu trả lời.

Kevin nhắc “không biết thì google”. Mình răm rắp làm theo. Nhưng khi cho vào Google câu “first country” thì chẳng ra kết quả gì đáng tin cậy. Đổi thành “oldest country” cho nhiều kết nối có vẻ uy tín hơn. San Marino, Nhật, Trung Quốc, Ấn độ là những “ứng viên” hàng đầu. Nhưng khó xác định quốc gia nào là đầu tiên vì chính khái niệm Country cũng phải được xem lại. Lòng vòng một hồi thì có vẻ “oldest civilization” ra được nhiều kết quả đúng ý em hơn. Giữ lại biểu đồ này tham khảo thêm. Vậy là có đề tài mới về một chuyện quá cũ để 2 anh em tìm hiểu.

http://www.andaman.org/BOOK/F1-IndusCivilization/indus.htm

Advertisements