Tối qua, Andy điền vào đơn tự ứng cử vào Hội Đồng Học Sinh (Student Council) của trường. Bạn  nào thích thì lấy đơn từ cô giáo, viết 2 đoạn văn ngắn trả lời 2 câu hỏi 1) Em có những tố chất gì để ứng cử cho vị trí Student Council và 2) Em sẽ đề xuất những hoạt động gì cho học sinh trường.

Một nhóm giáo viên sẽ “duyệt” đơn. Ai đạt thì vào vòng trình bày trước trường và sẽ được các bạn bầu trực tiếp. Trường Andy nhỏ, ít lớp và ít hoạt động hơn trường Kevin đang học. Nhưng điều này cũng không làm bạn Andy nao núng gì. Bạn viết rằng mình đã từng vào Student Council của trường cũ và thấy mình đã làm được nhiều việc, đưa ra nhiều ý kiến hay. Nên bạn sẽ không từ bỏ vị trí này và quyết tâm ứng cử lần này. Cô nên chọn bạn vì lợi ích của trường.

Đến phần hoạt động thì bạn đề xuất Đêm vui học Toán, Hóa Trang vào Giáng sinh, và Đá Banh vào giờ chơi.

Xong, bạn nói với Kevin là năm sau, khi Kevin lên lớp 3 là phải ứng cử nhé. Kevin hùng hồn “Từ mẫu giáo là em đã quen hết mấy người làm trong Student Council rùi!!!”.

Advertisements