Nhà mình hay trữ hộp giày. Cái hộp giày cứng cáp rất đắc dụng khi làm hộp gói quà và làm thủ công.

 Năm ngoái, Kevin dùng cái hộp giày để trang trí và dựng lại tổ một con tinh tinh (tinh tinh mà có tổ????). Em học đề tài “môi trường sống”. Em tô cái hộp bằng màu nước xanh lè, cắt giấy thủ công xanh thành sợi và nhét vào đó một con tinh tinh bằng giấy. Em vẽ đủ loại hoa quả làm thức ăn chính. Cho luôn mấy cái sticker làm bạn với tinh tinh.

Năm nay, cuối tháng 10, em sẽ phải hoàn tất đề tài “Quê hương”. Em có một bảng câu hỏi để phỏng vấn ba/mẹ, và chọn 3-5 món đặc trưng về quê hương. Xong, mang vào lớp trình bày cho các bạn và cô nghe. Tối qua, mình tìm trong nhà thì chẳng chọn được món nào. Có món thì lai Tàu quá. Có món thì quý – không muốn cho con mang luôn vào lớp. Có món thì to – không vừa hộp. Nghĩ đến khăn quàng đỏ, nón lá bé và con rối hình chú tễu.

Hẹn cuối tuần ghé phố Tàu (chẳng phải phố Việt haizzzz) để tìm hàng độc cho con. Có khi đi loanh quanh lại tìm ra nhiều món hay hơn.