Mấy hôm nay, một loạt bài trên báo điện tử về chuyện đại hội cung đình úp úp mở mở về “một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị” mà thấy nực cười. Chợt nhớ nhân vật “He Who Must Not Be Named”. Đố bạn biết là nhân vật nào trong tác phẩm nào??? Đến khi nào các vị chức sắc mới dám kêu đích danh đồng chí đó ra?

http://www.viet-studies.info/kinhte/ChuTichSang_DCX_BBC.htm

Advertisements