Tiếp sự vụ Họa mình kể vài hôm trước.

Bạn mình cho biết Kristie, con gái bạn đã thuê luật sư để kiện ngược lại gia đình phụ huynh kia. Kristie muốn chứng minh rằng con trai mình không sai phạm.

Đến hôm nay cậu bé vẫn chưa được đi học, gia đình vẫn chờ kết quả 2 cuộc kiểm tra với bác sĩ tâm lý. Kristie kiến nghị muốn con trai phải quay lại lớp cũ, nhưng thầy hiệu trưởng không hứa hẹn gì.

Đến hôm nay cả trường ai cũng biết sự việc này. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm và phẫn nộ với cách lôi cảnh sát và báo chí vào một vụ lý ra chỉ là nhắc nhở hay kiểm điểm trong nội bộ trường. Trong khi không ít phụ huynh công khai lên tiếng ủng hộ gia đình kia, họ viết thư cho hiệu trưởng kể rằng con mình không yên tâm khi chơi với cậu bé này và nếu trường cho cậu bé đi học lại thì họ sẽ chuyển trường cho con.

Mình hỏi bạn khả năng chuyển trường, “làm lại” ở một môi trường mới. Bạn nói Kristie nghĩ rằng chuyển trường tức là thua.

Thắng vì ai? Nếu cậu bé đi học lại và chịu sự nghi kỵ của bạn bè, thầy cô thì chiến thắng có ý nghĩa gì nữa không?

Advertisements